Jawatan Kosong UiTM Sungai Buloh

Cara Memohon

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh dimuat turun daripada pautan di bawah:

1. Pautan rasmi: https://dentistry.uitm.edu.my/images/vacancy/Borang_Perjawatan_MySTEP_-_Fakulti_Pergigian.pdf

2. Pautan sandaran (backup): https://drive.google.com/file/d/1tGq_CwMerACXt5fT29SltV8Yz_OJT72L/view?usp=sharing

Tarikh tutup permohonan ialah pada hari RABU, 31 JANUARI 2024.

Dokumen-dokumen yang telah disahkan benar daripada salinan asal hendaklah dikepilkan dengan borang permohonan mengikut susunan berikut:-

1. Salinan Kad Pengenalan
2. Salinan Sijil Berhenti Sekolah SPM/ SPMV
3. Salinan Sijil SPM/ SPMV, Diploma/ Ijazah beserta Transkrip
4. Lain-lain dokumen berkaitan yang boleh menyokong permohonan jawatan

Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Permohonan yang telah lengkap hendaklah dialamatkan atau di-e-melkan kepada: –

Bahagian Pentadbiran
Aras 8, Fakulti Pergigian
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Sungai Buloh, Jalan Hospital
47000 Sungai Buloh
Selangor

Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat.

Sumber

Iklan jawatan kosong UiTM Kampus Sungai Buloh (USB) yang dipaparkan di laman ini juga boleh dirujuk dengan melayari laman sesawang rasmi Fakulti Pergigian UiTM di https://dentistry.uitm.edu.my/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/310-iklan-kekosongan-jawatan-secara-kontrak-personel-mystep-di-fakulti-pergigian-uitm-kampus-sungai-buloh?Itemid=101 sepanjang tempoh pengiklanan jawatan.