Program Graduan Cemerlang GREP 2020

Program Graduan Cemerlang GREP 2020

October 1, 2020 0 By Admin

Program Graduan Cemerlang GREP 2020 – Permohonan ambilan ke-2 bagi Program Graduan Cemerlang (GREP) yang ditawarkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) kini telah dibuka dan boleh dibuat secara online.

Graduate Excellence Programme (GrEP) Sila semak maklumat di bawah untuk mengetahui info lanjut mengenai GREP, syarat kelayakan dan maklumat penting permohonan GREP.

Majlis Amanah Rakyat (MARA) bagi sesi 2020 kini membuka tawaran pinjaman pelajaran yang disediakan dalam bentuk pinjaman boleh ubah (PBU) khas kepada graduan yang melanjutkan pengajian ke peringkat Pasca Siswazah (Sarjana dan Doktor Falsafah) di Institusi Pengajian Tinggi terkemuka dalam dan luar negara. Tawaran ini disediakan secara khusus kepada graduan cemerlang dalam bidang yang memberi impak yang besar kepada keperluan guna tenaga negara.


SYARAT-SYARAT GREP 2020

Calon-calon yang ingin memohon mestilah memenuhi syarat umum dan syarat khusus permohonan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak MARA. Syarat-syarat ini boleh dirujuk di dalam garis panduan yang dilampirkan di bawah:

Syarat Umum

 • Pemohon dan salah seorang ibu ATAU bapa adalah berketurunan Bumiputera dan warganegara Malaysia.
 • Had umur pemohon pada 31 Disember 2020:

 • Pemohon telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Pertama/Sarjana dengan kejayaan akademik cemerlang seperti yang dinyatakan dalam Syarat Akademik di bawah.
 • Pemohon wajib disahkan mempunyai kesihatan yang baik oleh seorang pengamal perubatan berdaftar serta bebas dari mengandung, penyakit mental, cacat fizikal, penyakit berjangkit (HIV-AIDS, Hepatitis B & C dan lain-lain), epilepsi, penyakit genetik dan penyalahgunaan dadah.
 • Pemohon/Ibu/Bapa/Penjaga tidak termasuk dalam Senarai Hitam (blacklisted) MARA atau dalam tindakan Undang-Undang MARA.
 • Tidak mendapat bantuan kewangan/tajaan daripada mana-mana agensi bagi pengajian di peringkat yang sama.
 • Mendapat pelepasan/penangguhan kontrak perkhidmatan atau bayaran balik pinjaman daripada badan penaja lain. Bagi calon yang sedang dalam perkhidmatan perlu mendapat kelulusan cuti belajar tanpa gaji atau pengesahan bertulis mengenai perletakan jawatan daripada majikan.
 • Tidak pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, menyalahi undang-undang negara serta tidak pernah diberhentikan oleh mana-mana Institusi Pengajian atas masalah akademik/disiplin.
 • Warga kerja MARA dan subsidiari MARA tidak layak memohon pinjaman ini.

Syarat Akademik

 • Syarat kelayakan Akademik seperti berikut:

 • Bagi pengajian peringkat Sarjana Senibina (Part II) pemohon perlu mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) Part I dan pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya enam (6) bulan.
 • Pemohon yang tidak memenuhi syarat CGPA seperti yang dinyatakan layak dipertimbangkan, sekiranya memiliki pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.


SYARAT PROGRAM

 • Pemohon yang sedang atau akan memulakan pengajian sebelum atau pada 31 Disember 2020.
 • Mempunyai baki tempoh pengajian sekurang-kurangnya 1 tahun bagi pengajian peringkat Sarjana dan 2 tahun bagi pengajian peringkat Doktor Falsafah.
 • Mendapat tawaran pengajian daripada Institusi Pengajian dalam negara seperti di LAMPIRAN A.
 • Mendapat tawaran bersyarat (Conditional Offer) atau tanpa syarat (Unconditional Offer) daripada Institusi Pengajian terkemuka luar negara seperti di Lampiran A.
 • Belum mempunyai kelayakan akademik bagi peringkat pengajian yang akan diikuti.
 • Kursus yang diikuti telah mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Permohonan terbuka untuk pengajian secara SEPENUH MASA sahaja.

TEMPOH PINJAMAN

Tempoh pinjaman bagi setiap peringkat pengajian adalah seperti berikut:

Sarjana : 1 – 2 tahun
Doktor Falsafah : 4 tahun

PERMOHONAN

 1. Permohonan GREP ambilan ke-2 perlu dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman web rasmi MARA http://www.mara.gov.my mulai 17 September sehingga 17 Oktober 2020.
 2. Permohonan yang tidak mendapat maklum balas daripada pihak MARA selepas tiga (3) bulan daripada tarikh iklan adalah dianggap tidak berjaya dan keputusan adalah muktamad.

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut boleh berhubung seperti butiran di bawah:

Bahagian Penganjuran Pelajaran
Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA
21 Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur
Telefon : 03-2613 2103 / 35032 / 32067 / 32106
Emel : [email protected]

SENARAI UNIVERSITI DALAM NEGARA BAGI PROGRAM GRADUAN CEMERLANG TAHUN 2020

1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Putra Malaysia (UPM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Sains Malaysia (USM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Utara Malaysia (UUM)
7. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
11. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
12. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
13. Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
15. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
16. Universiti Teknikal Malaysia (UTEM)
17. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
18. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
19. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
20. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)
21. International Centre For Education In Islamic Finance (INCEIF)
22. Universiti Multimedia (MMU)
23. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
24. Universiti Teknologi Petronas (UTP)

SENARAI UNIVERSITI LUAR NEGARA BAGI PROGRAM GRADUAN CEMERLANG TAHUN 2020

Pilihan universiti mengikut subjek/program berdasarkan QS World University Ranking

SENARAI KURSUS BAGI PROGRAM GRADUAN CEMERLANG TAHUN 2020

1. Chemical Engineering
2. Civil Engineering
3. Mechanical
4. Electrical & Electronic
5. Robotics & Automation
6. Telecommunication Engineering
7. Mechatronic
8. Nanotechnology
9. Petroleum Engineering
10. Solar Energy
11. Wind Energy
12. Environmental Engineering
13. Marketing Management
14. E-business
15. International Business Management
16. Economics
17. Logistics Management
18. Supply Chain Management
19. On Line Sales & Supply
20. Marketing Communications
21. Law
22. Game Design
23. Animation
24. Apps Design
25. Web Design
26. Graphic Design
27. Multimedia Design or Advertising Design
28. Virtual Reality
29. AI/Intelligent Systems
30. Bioinformatics
31. Cyber Security
32. Business Information System (BIS)
33. Cloud Computing
34. Computer Engineering
35. Data Analysis/Data Science
36. Internet of Things (IOT)
37. Network Computing
38. Programming
39. Software Engineering
40. Computer Security
41. Computer Games Development
42. Architecture
43. Interior Architecture
44. Interior Design
45. Quantity Surveying
46. Actuarial Science
47. Banking & Finance
48. Banking & Investments
49. Financial Engineering
50. Financial Technology (FinTech)
51. Islamic Banking & Finance
52. Accounting
53. Risk Management
54. Pharmacy
55. Sports Medicine Rehabilitation
56. Veterinary Science
57. Genetic Engineering
58. Agriculture
59. Aquatic Marine Science
60. Biotechnology
61. Food Science with Nutrition
62. Seed Technology
63. Herbal Technology
64. Motorcycle/Automotive/Heavy Vehicles/Trains/Aircraft/Marine
65. Motorcycle/Auto Design
66. Safety
67. Emissions
68. Electric
69. Noise, Vibration, Harshness
70. Vehicle Electronics
71. Durability
72. Material
73. Parts design production
74. Maintenance