Penolong Pegawai Siasatan P29

Penolong Pegawai Siasatan P29

April 2, 2020 0 By Admin

Penolong Pegawai Siasatan P29 – Info mengenai jawatan Penolong Pegawai Siasatan P29 serta perkongsian maklumat peperiksaan dan temuduga berkaitan jawatan Penolong Pegawai Siasatan P29.

Sebelum perkongsian pergi lebih jauh, terlebih dahulu menjadi satu kemestian untuk kenali terlebih dahulu mengenai jawatan yang ingin di pohon, dari segi skop kerja, tugas dan tanggungjawab, di samping maklumat diri lain seperti tawaran gaji minimum dan maksimum serta kadar kenaikan tahunan.

PENOLONG PEGAWAI SIASATAN P29

Gred: P29
Kumpulan: Pelaksana/ Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Kem/Jab: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Gaji Minimum/Maksimum: RM1,824.00 – RM5,801.00
Kenaikan Gaji Tahunan: RM150.00


SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

  • Warganegara Malaysia;
  • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SIASATAN GRED P29

(i) Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, perakaunan, undang-undang atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,824.00)

(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,863.82)


SYARAT BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Keselamatan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Siasatan Gred P29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

a) i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

b) had umur pelantikan:
i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

DESKRIPSI TUGAS PENOLONG PEGAWAI SIASATAN P29

Aspek Siasatan
Aspek Perisikan
Aspek Pendidikan Masyarakat
Aspek Pemeriksaan dan Perundingan
Aspek Perundangan dan Pendakwaan
Aspek Penyelidikan dan Perancangan
Aspek Latihan
Aspek Keselamatan
Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

PEPERIKSAAN ONLINE & TEMUDUGA PENOLONG PEGAWAI SIASATAN P29

Setiap panggilan exam online memasuki perkhidmatan awam atau PSEE bagi tawaran jawatan Penolong Pegawai Siasatan P29 akan dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di laman web rasmi. Peperiksaan online bagi jawatan ini akan dijalankan satu (1) kali setahun bergantung kepada kekosongan jawatan SPRM.

Berpandukan pada sesi-sesi lepas, setiap calon dikehendaki untuk menduduki peperiksaan online bagi memasuki perkhidmatan awam (PSEE) selama sejam untuk setiap sesi peperiksaan yang telah dijadualkan.

Sekiranya calon yang terlibat berjaya dalam peperiksaan online atau tapisan awal, maka langkah seterusnya calon tersebut secara automatik layak untuk dipanggil menghadiri temuduga yang akan dijadualkan kemudiannya.